International Conference “Agora: discussions about politics in Europe”. Program

Пленарна сесія / Plenary Session:
11.00 (Kyiv time, GMT+3)

Moderator: Dmytro Shevchuk, Dr Sc., Professor, Vice-Rector for Research and Teaching at The National University of Ostroh Academy
Модератор: Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Острозька академія»

Panos Eliopoulos, PhD, Lecturer at University of Ioannina
POLITICAL DILEMMAS IN ANCIENT PHILOSOPHY: LESSONS FOR EUROPE

Alistair Jones, Associate Professor at De Montfort University
BREXIT – BREAKING AWAY FROM EUROPE?

Štefan Ižák, PhD, Postdoctoral researcher at University of SS. Cyril and Methodius in Trnava
ANTI-UKRAINIAN CONSPIRACY THEORIES AFTER ASSASSINATION ON ROBERT FICO

Cесія 1 / Session 1:
12.00 (Kyiv time, GMT+3)

Moderator: Dmytro Shevchuk, Dr Sc., Professor, Vice-Rector for Research and Teaching at The National University of Ostroh Academy
Модератор: Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Острозька академія»

Віталій Туренко, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії гуманітарних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ДЖЕРЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗУМІННЯ “ВЛАДИ”: УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУВАННЯ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

Олександр Тимофєєв, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
ЄДНІСТЬ У РОЗМАЇТТІ: ДЖОРДЖО АҐАМБЕН І ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Олександр Воронюк, кандидат філософських наук, науковий співробітник Відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України НАН України
NEVER AGAIN: ПОЛІТИКА ЯК ПАМʼЯТЬ

Ганна Носова, кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця Інститут філософії НАН України імені Г.С. Сковороди
НАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Олександр Шевчук, PhD у галузі культурології, незалежний дослідник
ПОЛІТИКА ЩОДО ПОГРАНИЧ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Микола Зайцев, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету “Острозька академія”
СУЧАСНІСТЬ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПАРАДИГМА КУЛЬТУРИ

Катерина Шевчук, докторка філософських наук, професорка кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету
ЕСТЕТИКА ЯК ПОЛІТИКА: ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ

Nataliia Godz, Doctor of Philosophical Sciences, associate professor, professor of the department of philosophy National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
ECOLOGICAL FUTUROLOGY AND ITS PRACTICAL UNDERSTANDING IN MODERN INTERSTATE COMMUNICATION

Валентина Воронкова, докторка філософських наук, професорка Запорізького національного університету
ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ВІД ФІЛОСОФІЇ ЯК ЛЮБОВІ ДО МУДРОСТІ ДО ФІЛОСОФІЇ ЦИФРИ

Олена Бурашнікова, аспірантка Запорізького національного університету
ЦИФРОВА ПОДАТКОВА СИСТЕМА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЗАСАД

Андрій Крупа, аспірант Запорізького національного університету
ФІЛОСОФІЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ

Вікторія Мар’єнко, аспірантка Запорізького національного університету
ВПЛИВ ІКТ НА ЛЮДИНУ ХХ1 СТОЛІТТЯ

Ігор Безверхий, аспірант Запорізького національного університету
ФІЛОСОФІЯ ГНУЧКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Андрій Ріпа, викладач кафедри філософських і політичних наук Черкаського державного технологічного університету
ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ПРАГМАТИЧНИЙ ПОВОРОТ І ПРАКСЕОЛОГІЯ

Олександр Круць, аспірант кафедри філософії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ І СМЕРТІ У ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРІ: СМЕРТЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНА МЕЖА.

Наталія Щеглова, аспірантка кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету “Острозька академія”
ПОЛІТИЧНА РОЛЬ МИСТЕЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Микола Харламенков, аспірант кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету “Острозька академія”
ХРИСТИЯНСЬКЕ ТА СЕКУЛЯРНЕ ТРАКТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІБЕРАЛЬНІЙ ТРАДИЦІЇ

Ярослав Лукасік, аспірант кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету “Острозька академія”
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА В ЧАСИ ПОСТПРАВДИ

Владислава Ярмоленко, студентка бакалаврату Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПЕРФОРМАНС ЯК ПРОЯВ УКРАЇНСЬКОГО НОНКОНФОРМІЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

Юлія Родіна, PhD, кандидатка наук з фізичного виховання, доцентка кафедри педагогіки і психології Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
КУЛЬТУРНИЙ СУБСТРАТ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОСТІ У ПЛИНІ ВІЙНИ РОСІЯ-УКРАЇНА

Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету “Острозька академія”
СОЛІДАРНІСТЬ НАРОДІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Сесія 2 / Session 2
12.00 (Kyiv time, GMT+3)

Moderator: Vitalii Lebediuk, PhD, Associate Professor at The National University of Ostroh Academy
Модератор: Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри національної безпеки та політології Національного університету «Острозька академія»

Олександр Костенко, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
ЛІБЕРАЛІЗМ І КОНСЕРВАТИЗМ У СВІТЛІ СОЦІАЛЬНОГО НАТУРАЛІЗМУ

Олена Кіндратець, докторка політичних наук, професорка Запорізького національного університету
ВІД МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ ДО НАТИВІЗМУ

Микола Романов, доктор політичних наук, професор завідувач кафедри національної безпеки та політології Національного університету “Острозька академія”
ЯКИЙ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИЙ РЕЖИМ НЕОБХІДНИЙ КРАЇНАМ СХІДНОЇ ЄВРОПИ?

Роман Мартинюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри національної безпеки та політології Національного університету “Острозька академія”
ІДЕЯ ЗМІШАНОЇ РЕСПУБЛІКИ: ДОСВІД СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Наталія Малиновська, кандидатка політичних наук, доцентка кафедри національної безпеки та політології Національного університету “Острозька академія”
ПОЛІТИЧНИЙ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ДОСВІД УКРАЇНИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: МІЖ ТИМ, ЩОБ БРАТИ ПРИКЛАД І БУТИ ПРИКЛАДОМ

Сергій Гемберг, аспірант кафедри міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія”
НОВА ВІЗІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН

Олександра Дем’яненко, кандидатка політичних наук, доцентка кафедри філософії, соціальних та політичних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
АВСТРІЯ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТІВ: ПОЛІТИЧНІ ГРАВЦІ ТА МЕСЕДЖІ

Юрій Морозюк, аналітик ШПА “Поліс”
УЛЬТРАПРАВІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В ЄВРОПІ ПІСЛЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 2024 РОКУ

Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри національної безпеки та політології Національного університету “Острозька академія”
НОВА ВИБОРЧА СИСТЕМА В УКРАЇНІ ТА ПОВОЄННІ ВИКЛИКИ

Олександр Кашинський, аналітик ШПА “Поліс”
НЕБЕЗПЕКА ЗМІНЮЄ ПОЛІТИЧНИЙ ЛАНДШАФТ ЄВРОПИ

Василь Рожко, аспірант кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету
РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Ольга Балацька, кандидатка юридичних наук, доцентка, директорка Навчально-наукового інституту права імені І.Малиновського Національного університету «Острозька академія»
ДОСТУП ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Микола Власюк, аспірант кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету “Острозька академія”
ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПОРЯДОК В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Катерина Лакізо, студентка Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
ВПЛИВ КОЗАЦТВА НА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Марія Петрушкевич, докторка філософських наук, доцентка, завідуюча кафедри філософії та культурного менеджменту Національний університет “Острозька академія”
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ З ДІТЬМИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ СОЦІАЛЬНУ ТА ОСВІТНЮ СИСТЕМИ

Михайло Мозоль, викладач кафедри національної безпеки та політології Національного університету “Острозька академія”
КОГНІТИВНИЙ “ШУМ” У ПОЛІТИЧНИХ СУДЖЕННЯХ УКРАЇНЦІВ

Олександр Курсик, аспірант кафедри національної безпеки та політології Національного університету “Острозька академія”
ВПЛИВ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ В ЄВРОПІ

Тетяна Шелепко, аспірантка кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету “Острозька академія”
ПЕРФОРМАТИВНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Роман Шулик, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики та PR менеджменту Національного університету “Острозька академія”
ЖУРНАЛІСТИКА ЦІННОСТЕЙ І СУЧАСНИЙ МЕДІА-ДИСКУРС ЄВРОПИ

Богдан Герус, аспірант Національного університету “Острозька академія”
ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІВ У РАМКАХ СУДОВОЇ РЕФОРМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ